Loading...

UAB Logistus 3PL ĮGYVENDINO PROJEKTĄ E-VERSLAS LT KARTU SU REGIONINĖS PLĖTROS FONDU IR UAB EQUINOX EUROPE

UAB Logistus 3PL 2018 metais įgyvendino projektą “Elektroninių verslo sprendimų diegimas siekiant optimizuoti įmonės paslaugų teikimą, bei didinti darbuotojų darbo našumą” ir taip optimizavo įmonės paslaugų teikimą. Įmonė atnaujino techniką bei įdiegė klientų ir įmonės poreikius atitinkančią programinę įrangą.
Šį projektą finansavo Europos regioninės plėtros fondas. Projekto vertė 35 904,00 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai keturi Eur), finansuojama suma 17 952,00 Eur (septyniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt du Eur).

Projekto tikslas- optimizuotas įmonės paslaugų teikimą bei didinti darbuotojų darbo našumą” ir optimizuoti įmonės paslaugų teikimą.

2016 m. gruodžio mėn. 01 d. įsigytas dviejų plokščių stacionarus skaneris ir įdiegtas jo palaikymas.
2016 m. balandžio mėn. 06 d. pasirašyta sutartis su Viešąją įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
2016 m. balandžio mėn. 20 d. pasirašyta sutartis su tiekėju UAB „Equinox Europe“ dėl programinės įrangos ir kompiuterinės technikos.
2016 m. birželio mėn. 01 d. įsigyta sandėlio valdymo sistemos VISION licencija iš UAB „Equinox Europe“.
2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. įdiegta VISION sandėlio valdymo sistema.
2017 m. kovo mėn. 06 d. baigti sandėlio sistemos mokymai.